Κυκλοφοριακή σύνδεση εκτός σχεδίου

Π.Δ. 118_2006  Τροποποίηση του :

  • Β.Δ 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 150)
  • και του Π.Δ. 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/84 (Α 181), το π.δ 143/89 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/93 (Α 170) και το π.δ 125/92 (Α 56) «τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/92 (Α 163)

Ν. 4512/2018 Αρθρο 159

( Με βάση το άρθρο 159 του ν. 4512/2018 επιτρέπεται η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης οδικής ασφάλειας)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος 11 Αριθ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/o/2879_18 – 4 – 2007 .

Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α / 16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς.

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύει)
Ερμηνευτική εγκύκλιος του Προεδρικού Διατάγματος 118 (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) με θέμα « Τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α’ 150) και του Π.Δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περιοχών» (Α’ 303) όπως τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 509/1984 (Α 181), το Π.Δ. 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α’ 69), το Π.Δ. 401/1993 (Α’ 170) και το Π.Δ. 125/1992 (Α’ 56) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 143/89 (Α’ 69)» και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ. 327/1992 (Α’ 163)»

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραρτήματα των άρθρων της εγκυκλίου από τα παρακάτω links (τα links αποτελούν πηγή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).

Παραρτήματα άρθρου 2

Παραρτήματα άρθρου 3

Παραρτήματα άρθρου 4

Παραρτήματα άρθρου 5

Παραρτήματα άρθρου 6

Παραρτήματα άρθρου 8

Παραρτήματα άρθρου 9

Παραρτήματα άρθρου 10, μέρος α

Παραρτήματα άρθρου 10, μέρος β

Παραρτήματα άρθρου 10, μέρος γ

Παραρτήματα άρθρου 10, μέρος δ

Παραρτήματα άρθρου 11

Παραρτήματα άρθρου 12

Παραρτήματα άρθρου 13

Παραρτήματα άρθρου 14

Παραρτήματα άρθρου 15

Παραρτήματα άρθρου 16

Παραρτήματα άρθρου 17

Παραρτήματα άρθρου 18

Παραρτήματα άρθρου 33

 

Ο παρών ιστότοπος δεν αποτελεί εργαλείο εύρεσης νομοθεσίας. Παρουσιάζονται προδιαγραφές που έχουν πέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του site.

Επικοινωνήστε με το prodiagrafes.gr και την επιστημονική ομάδα μας για διευκρινήσεις, συμβουλές, μελέτη κτλ