ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επισημαίνεται ότι όπου αναφέρεται “ΣΧΕΔΙΟ” δεν αποτελούν εγκεκριμένες οδηγίες μελετών (δεν έχουν πάρει ΦΕΚ).

 ΤΕΥΧΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ
1 ΛΚΟΔ Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου 
2 Δ Διατομές ( 2013 ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΙΑΤΟΜΕΣ (2001)

3 Χ Χαράξεις (ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2013)

Χαράξεις (2001)

4 ΚΑΟ Κύριες Αστικές Οδοί
5 ΠΛΚ Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας
6 ΚΣΑ Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων
7 ΣΕΕΟ Σήμανση Εκτελούμενων Έργων Σε Οδούς
8 ΑΣΥΕΟ Αποχέτευση – Στράγγιση – Υδραυλικά Έργα Οδών (ΣΧΕΔΙΟ)
9 ΚΣΟ Κατακόρυφη Σήμανση Οδών (ΣΧΕΔΙΟ)
10  Μέρος 1 – ΙΚ Ισόπεδοι Κόμβοι (ΣΧΕΔΙΟ)
 10 Μέρος 2 – Κ3 Κόμβοι Κυκλικής Κίνησης (ΣΧΕΔΙΟ)
11 ΑΚ Ανισόπεδοι Κόμβοι (ΣΧΕΔΙΟ)
ΓΓΕΜ Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες
ΕπΟΑ Οδηγίες Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας
ΣΑΟ Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων
ΣΠΕΟ Σχεδιασμός Παράπλευρων Επιφανειών Οδών (ΣΧΕΔΙΟ)
ΤΟΣ Τεύχος Οδικών Σηρράγγων (Έργα Πολιτικού Μηχανικού)
ΤΤΕ Τεύχος Τεχνικών Έργων 1/2 και 2/2
ΟΜΕΒΟΑ Οδηγίες Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
ΚΕΜΕΟ Κριτήρια Ελέγχου Μελετών Έργων Οδοποιίας

 

Ο παρών ιστότοπος δεν αποτελεί εργαλείο εύρεσης νομοθεσίας. Παρουσιάζονται προδιαγραφές που έχουν πέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του site.